Криницький Ігор Євгенович

Криницький І.Є.

Криницький Ігор Євгенович — доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу. Нагороджений Почесною грамотою Презідії Національної академії правових наук (2011 р.).

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.). Нагороджений Почесною грамотою Президії Національної академії правових наук (2011 р.).

Працює на кафедрі з 2016 р., викладає дисципліну «Фінансове право». У 2001 році захистив дисертацію «Правове регулювання оподаткування майна» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2010 році — докторську дисертацію «Теоретичні проблеми податкового процесу». У 2006 р. йому присвоєне вчене звання доцента, у 2010 р. — старшого наукового співробітника, у  2014 р. — професора.

Головні напрямки наукових досліджень: податково-правовий механізм, податковий процес, фінансова відповідальність. Опублікував понад 175 наукових на навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографії, 4 підручники та 10 навчальних посібників. Найбільш вагомими є: «Теоретичні проблеми податкового процесу» (2009) та «Очерки налогово-правовой науки современности» (2013).

Співавтор першого на пострадянському просторі навчального посібника з податкового права (1994).

Підготував 6 кандидатів юридичних наук та переможця III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010 р., секція: правознавство).