Латковська Тамара Анатоліївна

 

Латковська Т.А.

Латковська Тамара Анатоліївна –доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Податкове право», «Банківське право».

У 1976 році  закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «прикладна математика», згодом, у цьому ж університеті отримала другу вищу освіту, закінчив з відзнакою юридичний факультет. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання обов’язкових платежів і податків суб’єктів підприємницької діяльності» захистила у 1995 році в Київському університеті ім. Тараса Шевченка. Вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права присвоєне 22 жовтня 1998 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах : порівняльно-правовий аналіз» захистила у 2008 році за спеціальністю адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 2 липня 2008 р.). З вересня 2008 року – професор кафедри адміністративного і фінансового права Одеської національної юридичної академії. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки вчене звання професора кафедри адміністративного і фінансового права присвоєне 17 лютого 2012 року.

Сфера наукових досліджень – проблеми фінансового права. Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 6 монографій, 10 навчально-методичних посібників.

Член редколегії збірника наукових праць «Право та державне управління», Commercial, Financial and Economic Law» (Bratislava), науково-теоретичного журналу «Evropský politický a právní diskurz», збірника наукових праць «Вісник Чернівецького юридичного інституту Національного факультету «Одеська юридична академія».

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 в Національному університеті «Одеська юридична академія» та членом спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04. Підготувала 10 кандидатів юридичних наук, 1 доктора юридичних наук.

Нагороджена почесною відзнакою ІІІ ступеня за високі досягнення в організації навчального процесу, плідну науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок у розвиток Національного університету «Одеська юридична академія». Професор Т.А. Латковська є членом міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Чернівецької області.