Макух Оксана Володимирівна

Макух Оксана Володимирівна народилася 23 квітня 1981р. у  м. Запоріжжя. У 2003р. закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

Свою трудову діяльність розпочала у практичній сфері на посаді юрисконсульта на підприємстві.

У 2009 році перейшла на наукову та викладацьку діяльність в Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, де працює і по  теперішній час. 2009-2013 рр. на посаді доцента кафедри трудового, земельного та господарського права. 2012-2013 рр. за штатним сумісництвом на посаді доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.  2016-2017р. на посаді доцента кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права. З 2017 р. на посаді професора  кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права.

У 2010 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання фінансового контролю в бюджетному процесі (на прикладі Державного бюджету України)», у 2017 році – захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Динаміка фінансових правовідносин: методологічний аспект».

Сфера наукових інтересів: фінансове право. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Є членом спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету за спеціальністю 12.00.07