Ніщимна Світлана Олексіївна

 

Ніщимна С.О.

Ніщимна Світлана Олексіївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби

Закінчила у 2002 році Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана (м. Київ)

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання державного кредитування в Україні», у 2007 – отримала вчене звання доцента.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері», у 2015 – отримала вчене звання професора.

Наукові інтереси: актуальні проблеми фінансового права; принципи публічної фінансової діяльності; бюджетне право. Має понад 80 наукових праць.