Семчик Ольга Олександрівна

Семчик О.О.

Семчик Ольга Олександрівна народилася 07 січня 1984 року у м. Києві.  У 2006 році завершила навчання у Київському національному університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та у 2010 році здобула другу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси».

Почала трудову діяльність у 2002 році на посаді помічника директора з правових питань Центру енергетичного і ядерного права Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. З 2006 року працює у відділі конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України: з 15.02.2006 по 01.12.2006 – інженером-дослідником;  з 01.12.2006 по 01.05.2010 – молодшим науковим співробітником; з 01.05.2010 по 01.05.2011 – науковим співробітником; з  01.05.2011 по теперішній час – старшим науковим співробітником. Наукову діяльність Семчик О.О. поєднувала із викладацькою, зокрема викладала навчальні дисципліни  «Муніципальне фінансове право» у Академії муніципального управління  та «Господарське право», «Правові основи економічної діяльності», «Правознавство» у Державному економіко-технологічному університеті транспорту.

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Держава як суб’єкт фінансового права» і здобула науковий ступінь кандидат юридичних наук. У 2015 році їй було присуджено вчене звання старшого наукового співробітника.

Протягом певного часу була секретарем Ради молодих вчених Інституту.

Після захисту кандидатської дисертації плідно здійснює наукові дослідження у галузі фінансового та конституційного права. Зокрема, основну увагу в наукових дослідженнях приділяє проблемам теорії фінансового права, галузевим питанням бюджетного, податкового права, окремим аспектам правового регулювання інвестиційного та інноваційного розвитку держави.

За останні п’ять років Семчик О.О. приймала активну участь у значній кількості наукових заходів, в тому числі у міжнародних наукових конференціях. Загалом за час наукової діяльності вона взяла участь у близько 50 наукових симпозіумах, конференціях, круглих столах, робочих нарадах тощо.

У своєму науковому доробку має більше 100 праць, в тому числі є автором шести монографій (дві з яких індивідуальні).

Семчик О.О. також приймала участь у законопроектній роботі шляхом надання висновків на звернення, що надходили з метою оцінки відповідних проектів законів та виконуючи обов’язки помічника народного депутата у комітеті з питань податкової та митної політики Верховної Ради України.

За період наукової діяльності Семчик О.О. отримала ряд нагород, зокрема є переможцем Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з юридичних наук (2006 р.), призером Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для молодих вчених імені М.Туган-Барановського (2007 р.), Лауреатом Премії НАН України для молодих вчених (2008 р.), стипендіатом Стипендії Президента України для молодих вчених (2011-2013 р.р.).