Воротіна Наталія Вікторівна

Воротіна Н.В.

Воротіна Н.В. народилась  в м. Києві 22.03.1967 року, середню школу закінчила  у 1984 році з Золотою медаллю,  юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка – у 1991 році з відзнакою. У 1991 році вступила до аспірантури  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Закінчивши аспірантуру працювала в Інституті на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, нині – старшого наукового співробітника.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захистила у 1996 році  за спеціальністю 12.00.07 на тему «Теоретичні питання податкового законодавства України» і була однією з перших науковців незалежної України, яка  дослідила на дисертаційному рівні вказану тематику. За успіхи у проведенні наукових досліджень була нагороджена Стипендією Президента України для молодих вчених (1999 – 2000 р.р.).

Поряд з науковою діяльністю після захисту дисертації здійснювала і активну педагогічну діяльність (має стаж педагогічної роботи з 1997 року), читала лекції та проводила семінарські заняття з учбових курсів „Фінансове право ”,  «Бюджетне право», „Податкове право ”, „Банківське право ”, „Валютне законодавство ” та ін. у вищих навчальних закладах України. Підготувала та опублікувала цілий ряд навчально-методичних праць для студентів. У 2003 році отримала вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів Воротіної Н.В. – фінансове право; раніше у своїй науковій діяльності вона більше уваги приділяла питанням податкового права, тепер концентрується на дослідженні питань бюджетного права. Має  понад 120 опублікованих наукових праць та навчально-методичних робіт. Із них шістнадцять – це співавторство у колективних монографіях, навчальних посібниках та науково-практичних коментарях Кодексів. Дві колективні монографії, співавтором яких вона є, були  на IV та  V Всеукраїнському конкурсі Спілки юристів України на краще юридичне видання 2000 – 2001 років та 2002 – 2003 років удостоєні  I премії у номінації „Юридичні колективні монографічні видання”. Є співавтором Науково-практичного Коментаря Бюджетного кодексу України (2003 р., 2011 р.). Нею підготовлено та опубліковано статті-терміни у 1,2,3,4,5,6 томах 6-томної Юридичної енциклопедії (1998 – 2004 р.р.) та Великому енциклопедичному юридичному словнику (2007 р.).

Крім того, Воротіна Н.В. є співавтором підручників «Виборче право України» (2003 р.), «Адміністративне право України. Академічний курс. Том 2» (2005 р., 2009 р.), «Конституційне право України. Академічний курс. Том 2» (2008 р.), співавтором монографій «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні», «Джерела конституційного права України» (2010 р.),  «Проблеми теорії конституційного права» (2013 р.), «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (2014 р.). В усіх вказаних працях вона розробляла розділи з фінансово-правової, і, зокрема, бюджетної тематики.

Бере активну участь у науково-практичних конференціях ( в тому числі міжнародних), семінарах, робочих столах. Провадить активну законопроектну та експертну роботу.  Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України брала участь у складі робочої групи Кабінету Міністрів України по доопрацюванню  проекту Податкового кодексу України (1998 – 1999 р.р.);     відповідно до Наказу Державної податкової адміністрації України працювала у складі робочої групи ДПА України із прискореного перегляду регуляторних актів (2005 р.).

На запити Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Президії Національної академії наук України та інших державних органів готувала  цілий ряд експертних висновків, зокрема:  на проект Податкового кодексу України (2001 рік); на проект Бюджетного кодексу України (2001 рік); на проект Закону України «Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів»(2000 р.); на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” у частині внесення змін до Законів України “Про оподаткування  прибутку підприємств”,  “Про радіочастотний ресурс України”, “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”  (2002 р.);   на проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (щодо порядку накладення арешту на активи платника податків) ( 2006 р.); щодо змін до чинного бюджетного та податкового законодавства  України з питань розповсюдження установами НАН України наукової літератури, виданої за бюджетні кошти; на проект Податкового кодексу України (2007 р.); на проект Закону України  «Про економічний експеримент щодо  створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» та проект Закону України  «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»(2011 р.), на проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування судової влади) (2013 р.),  на законопроекти щодо державної підтримки наукових досліджень, зокрема в частині звільнення від оподаткування ввізним митом, податком на додану вартість під час ввезення на митну територію України наукового обладнання та витратних матеріалів, для проведення наукових досліджень у наукових установах та вищих навчальних закладах (2016 р.) тощо.

Виступала експертом міжнародних організацій з питань вдосконалення податкового законодавства: експерт Світового банку з питань податкового законодавства – 2000 р., експерт з питань імплементації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу Українсько-Європейського консультативного центру з питань законодавства (UEPLAC) – 2002 р.). На запрошення Міністерства Закордонних Справ України та Місії ОБСЄ в Молдові виступала експертом у складі наукової делегації від України стосовно підготовки документів з питань врегулювання Придністровського конфлікту  (м. Тирасполь, м. Київ, 1999 – 2000 р.р.).

Воротіна Н.В. здійснює наукове керівництво пошукувачами  та аспірантами, виступає офіційним опонентом по дисертаціям за спеціальністю 12.00.07, готує внутрішні та зовнішні рецензії та відгуки на рукописи монографій, на навчальні та методичні матеріали тощо. Є експертом Ради науково-правових експертиз при   Інституті держави і права. Є членом науково-експертної ради при Верховному Суді України.

Має відзнаки: за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у розвиток правової науки  в галузі адміністративного, фінансового, податкового права та з нагоди 55-річчя з дня створення Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 12 травня 2004 року нагороджена Почесною Грамотою Міністерства фінансів України; за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди 55-річчя від дня заснування  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 13 травня 2004 року нагороджена Подякою Київського Міського Голови з врученням годинника; за високі досягнення в розвитку юридичної науки та з нагоди 55-річчя від дня заснування  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 13 травня 2004 р. нагороджена Пам’ятною Грамотою  Інституту держави і права; за плідну співпрацю з Київським національним торговельно-економічним університетом та сприяння у підготовці висококваліфікованих кадрів – юристів  ректором Київського національного торговельно-економічного університету нагороджена Почесними грамотами та Листами Подяки (2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 р.р.); за вагомий особистий внесок у розбудову суверенної, демократичної, правової держави, розвиток юридичної науки та освіти, активну участь у законопроектній роботі та з нагоди 60-ї річниці заснування Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України Наказом Міністерства юстиції України від 14.04.2009 р. нагороджена відзнакою «Почесний знак Міністерства юстиції України»; за вагомий особистий внесок в підготовку 2-го видання «Великого енциклопедичного юридичного словника» 25.10.2012 р. нагороджена Грамотою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; за сумлінне і фахове виконання професійних обов’язків та у зв’язку із 65-річчям Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України 13.05.2014 р. нагороджена Грамотою Інституту.