Особенности налогообложения благотворительной помощи для участников АТО

Законом Украины № 1668 внесены изменения в НКУ в части налоговых льгот по благотворительной помощи, предоставляемой для нужд АТО, которые вступили в силу с 26 сентября 2014 года. В перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого Докладніше …

Концесійні відносини як об’єкт комплексного регулювання: фінансово-правові проблеми

    Застосування договору концесії сприяє висновку щодо переважно приватноправової природи регулювання подібних відносин. Виходячи з нормативного визначення договору концесії, з’ясування статусу сторін цього договору, режиму його реалізації, логічним постає висновок стосовно класичного регулювання договірних відносин. При цьому, в переважній Докладніше …