Конкурс щодо присудження премії імені Лідії Костянтинівни Воронової

Комітет з присудження Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової оголошує відкритим набір на конкурс щодо присудження премії імені Лідії Костянтинівни Воронової у таких номінаціях:

  • за підготовку і видання монографій, підручників, навчальних посібників, юридичних енциклопедій з фінансового права;
  • за підготовку й видання статей, циклів наукових праць з фінансового права, надрукованих у фахових та інших виданнях;
  • за видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників;
  • за видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності.

Пропонуємо кафедрам юридичних навчальних і наукових закладів, вченим радам юридичних навчальних і наукових закладів надати пропозиції щодо кандидатів та нагадуємо, що у конкурсі можуть брати участь як одна особа так і група осіб (не більше трьох).

До подання на присудження Премії обов’язково додаються такі документи:

а) рішення колективного органу про висунення кандидатур (кандидатів) на присудження Премії;

б) перелік наукових праць авторів (осіб);

в) довідка про особу, яку висунено на присудження Премії;

г) розгорнута інформація щодо видатних заслуг особи з тієї чи іншої номінації.

Документи мають бути оформлені відповідно до вимог діловодства і підписані керівником установи.

Роботи, рекомендовані до присудження Премії, приймаються Комітетом до 30 серпня.

Більш детальну інформацію щодо проведення конкурсу з присудження Премії можна знайти у Положенні про Премію імені Лідії Костянтинівни Воронової, розміщеному на сайті Асоціації фінансового права України.