Воротіна Наталія Вікторівна

Воротіна Н.В. народилась  в м. Києві 22.03.1967 року, середню школу закінчила  у 1984 році з Золотою медаллю,  юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка – у 1991 році з відзнакою. У 1991 році вступила до аспірантури  Інституту держави і Докладніше …

Семчик Ольга Олександрівна

Семчик Ольга Олександрівна народилася 07 січня 1984 року у м. Києві.  У 2006 році завершила навчання у Київському національному університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та у 2010 році здобула другу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Докладніше …

Дмитрик Ольга Олександрівна

Дмитрик Ольга Олександрівна народилася 17 травня 1977 року у селищі Врубівський Лутугинського району  Луганської області. Закінчила у 1999 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. З 2003 року працює в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 2003-2007 роки – Докладніше …

Касьяненко Любов Михайлівна

  Касьяненко Любов Михайлівна — Завідувач кафедри фінансового права Університету ДФС України доктор юридичних наук, професор 2005-2006 декан юридичного факультету Національного університету ДПС України 2011 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 081 Право 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне Докладніше …

Солдатенко Оксана Володимирівна

Має вищу економічну (1995 р.), вищу юридичну (2004 р.) освіти, кандидат економічних наук (2000 р.); має вчені звання доцента за кафедрою податків та оподаткування Національного університету ДПС України (2003 р.) і старшого наукового співробітника за спеціальністю «Фінанси, гроші та кредит» Докладніше …

Макух Оксана Володимирівна

Макух Оксана Володимирівна народилася 23 квітня 1981р. у  м. Запоріжжя. У 2003р. закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Свою трудову діяльність розпочала у практичній сфері на посаді юрисконсульта на підприємстві. У 2009 році перейшла на наукову та викладацьку Докладніше …

Латковська Тамара Анатоліївна

  Латковська Тамара Анатоліївна –доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Податкове право», «Банківське право». У 1976 році  закінчила математичний факультет Чернівецького державного Докладніше …

Ніщимна Світлана Олексіївна

  Ніщимна Світлана Олексіївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби Закінчила у 2002 році Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана (м. Київ) У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня Докладніше …

Савченко Леся Анатоліївна

Савченко Леся Анатоліївна народилася 10.01.1971 р. Закінчила юридичний факультет Київського університету ім.Т.Г.Шевченка у 1993 р. (спеціальність «Правознавство»), заочний факультет Академії ДПС України у 2002 р. (спеціальність «Фінанси») та отримала кваліфікацію «юрист» і «фінансист». У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (у Докладніше …

Криницький Ігор Євгенович

Криницький Ігор Євгенович — доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу. Нагороджений Почесною грамотою Презідії Національної академії правових наук (2011 р.). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.). Нагороджений Почесною грамотою Президії Докладніше …