Вороновські читання 2018

5-6 жовтня 2018 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася організована Асоціацією фінансового права України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) спільно із Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною академією правових наук України та Верховним Судом Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання: єдність адміністративних та фінансових процедур».

Виклики сьогодення та зумовлені ними соціальні запити вимагають ґрунтовних реформ у регулюванні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Розпочата комплексна адміністративна реформа, як базова щодо функціонування апарату держави, залишається незавершеною. Наразі вельми актуальними постають проблеми уніфікації правил здійснення суб’єктами влади своїх повноважень на межі адміністративного та фінансово-правового регулювання. Такі правила мають ґрунтуватися на однакових принципах й передбачати послідовну реалізацію означеними суб’єктами подібних дій.

Окресленим проблемам присвячено масштабний науково-практичний захід, який вже став регулярним на теренах України та з кожним роком отримує нове місце проведення. Цього року честь приймати багатонаціональний склад учасників з представників вищих судових органів та провідних наукових шкіл Австрії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Німеччини, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України випала Львову.

Ця честь випала нашому місту завдяки тому, що саме у Львівському національному університеті імені Івана Франка свій професійний шлях розпочала академік НАПрН України, професор Лідія Костянтинівна Воронова – науковець зі світовим ім’ям, одна із засновників школи фінансового права на теренах держав усього пострадянського простору.

Цьогоріч ключові дискусії розгортатимуться навколо проблем:

  • закріплення універсальних для процедури будь-якого виду принципів;
  • визначення змісту та структури процедури;
  • співвідношення адміністративних та фінансових процедур;
  • встановлення характеристик адміністративного акту як кінцевого результату здійснення процедури.

Збірник тез доповідей учасників конференції можна переглянути на нашому сайті.